Revolució francesa, La (CD-ROM)
Matèria: Història
Format: 12 x 12 cm
Pàgines: 0
ISBN: 978-84-8338-142-7
Data d’edició: 1999

La revolució francesa (CD-ROM)
Jaume Suau Puig,Cristina Borderías Mondéjar
Els processos revolucionaris que tenen com a conseqüència canvis especials en l'organització social, econòmica i política de les societats, han estat fenòmens excepcionals, però d'enorme transcendència dins la història contemporània. La Revolució Francesa del 1789, la Revolució Bolxevic del 1917, la Revolució Xinesa de 1949 i la Revolució Cubana del 1939, en serien exemples paradigmàtics. Aquest CD-ROM constitueix una guia per a l'estudi del primer dels processos esmentats, tant des del punt de vista metodològic com des de l'angle de la informació bàsica per a portar-lo a terme.
Dos campus d'excel·lència internacional