Vocabulari de Física. Termodinàmica i Física Estadística
Matèria: Física
Format: 8,5 x 30 cm
Pàgines: 8
Data d’edició: 1997

Vocabulari de Física. Termodinàmica i Física Estadística
Comissió de Normalització Ling,Serveis Lingüístics de la Univ
Dos campus d'excel·lència internacional