Dret
Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona (ed.)
Pàgs. 141
Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona (ed.)
Pàgs. 24
6,00
Mar Aguilera Vaqués
Pàgs. 342
28,00
Mar Aguilera Vaqués
Pàgs. 342
28,00
María Casado y Manuel Jesús López Baroni (coords.)
Pàgs. 290
27,00
María Casado y Manuel Jesús López Baroni
Pàgs. 217
9,45
Miguel Ángel Torres Quiroga
Pàgs. 276
22,00
Máster en Estudios Internacionales
Pàgs. 123
M.ª José Plana, Manuel J. López Baroni i Lluís Cabré (coords.)
Pàgs. 70
7,00
María Casado i Mónica Navarro-Michel (coords.)
Pàgs. 66
7,00
Luciano Vandelli / Tomàs Font i Llovet
Pàgs. 93
Luigi Ferrajoli / Joan J. Queralt i Iñaki Rivera Beiras
Pàgs. 72
María Casado y Manuel Jesús López Baroni
Pàgs. 224
21,00
María Casado i Pere Puigdomènech (coords.)
Pàgs. 76
7,00
Joaquín Martínez Montauti
Pàgs. 172
18,00
M. Casado, M. Martínez i M. do Céu Patrão Neves (coords.)
Pàgs. 100
7,00
1 2 3 4 5  ... 
Dos campus d'excel·lència internacional