Biblioteconomia i documentació
Joana Casals Baltà. Edició, introducció i notes d’Assumpció Estivill Rius
Pàgs. 232
20,00
Ernest Abadal (ed.)
Pàgs. 276
15,00
Eugene Garfield / Cristóbal Urbano
Pàgs. 52
Universitat de Barcelona
Pàgs. 136
Comissió de Normalització Ling,Serveis Lingüístics de la Univ
Pàgs. 20
2,40
Facultat de Biblioteconomia i (ASUNCION ESTIVILL RIUS)
Pàgs. 60
5,00
Fundació Bosch i Gimpera
Pàgs. 152
Fundació Bosch i Gimpera
Pàgs. 104
Asunción Estivill Rius
Pàgs. 136
9,02
Universitat de Barcelona
Pàgs. 180
4,53
Comissió de Normalització Lingüística, Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 28
2,11
Universitat de Barcelona
Pàgs. 224
1 2 
Dos campus d'excel·lència internacional