Biblioteques digitals i dipòsits nacionals de recursos digitals
Matèria: Biblioteconomia i documentació
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 136
ISBN: 978-84-475-2318-4
Data d’edició: 2000

Biblioteques digitals i dipòsits nacionals de recursos digitals
Facultat de Biblioteconomia i (ASUNCION ESTIVILL RIUS)
La present col.lecció aplega un seguit d'estudis i materials realitzats per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona sobre aspectes relacionats amb les branques de coneixement que depenen d'aquest centre.
Dos campus d'excel·lència internacional