COL·LECCIÓ CENTRE D’ESTUDIS HISTÒRICS INTERNACIONALS (CEHI-UB)
Andreu Mayayo, José Manuel Rúa, Antoni Segura (eds.)
Pàgs. 544
42,00
Antoni Segura, Andreu Mayayo i Teresa Abelló (dirs.)
Pàgs. 460
31,00
Rafael Aracil i Antoni Segura (eds.)
Pàgs. 114
22,00
Rafael Aracil, Andreu Mayayo i Antoni Segura (eds.)
Pàgs. 402
20,00
Rafael Aracil, Andreu Mayayo i Antoni Segura (eds.)
Pàgs. 214
20,00
Rafael Aracil, Andreu Mayayo i Antoni Segura (eds.)
Pàgs. 301
20,00
Rafael Aracil, Andreu Mayayo i Antoni Segura (eds.)
Pàgs. 300
15,00
Rafael Aracil i Antoni Segura (eds.)
Pàgs. 452
17,50
1 
Dos campus d'excel·lència internacional