Llegat de Ramon Llull, El
Matèria: Filologia
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 246
ISBN: 978-84-9168-105-2
Data d’edició: 2018
Formats disponibles:
. Preu 20 €
. Preu 9 €
El llegat de Ramon Llull
Antoni Bordoy Fernández, Rafael Ramis Barceló (eds.)
Des que Ramon Llull va morir fa més de set-cents anys, sempre ha estat present, d’una manera o altra, en la cultura occidental. Fi­lòsofs, teòlegs, historiadors o, fins i tot, arquitectes i científics han partit del seu pensament per a construir noves teories i proveir-se d’eines de treball. Malgrat això, com tot gran personatge, també ha tingut detractors que s’han oposat amb vehemència a la divul­gació dels seus llibres i han arribat a demanar-ne la prohibició. Les aportacions aplegades en El llegat de Ramon Llull mostren vessants diferents tant de l’obra del pensador mallorquí com de la difusió del lul·lisme, en una visió que comprèn múltiples discipli­nes i que obre noves perspectives d’anàlisi.
Dos campus d'excel·lència internacional