Coneixement i situació
Matèria: Filosofia
Format: 16 x 23 cm
Pàgines: 100
ISBN: 978-84-475-3838-6
Data d’edició: 2014
Formats disponibles:
. Preu 5,4 €
Coneixement i situació
Jordi R. Sales i Coderch
«En tot esforç de documentació en la vida d’estudi cal jerarquitzar bé tres qüestions: què passa a..., o què hi ha?, què és el que es diu sobre el que passa?, què és el que ara es porta com a models d’explicació i banderins per enganxar-se a escoles acadèmiques? Cal també procedir fins a enumerar totes les disciplines acadèmiques que s’ocupen d’una mateixa realitat que ben sovint són moltes. [...] Cal, doncs, definir bé un problema des de la intensitat de les nostres preocupacions i des de la recerca d’orientacions per a la nostra situació cívica, documentar-se des de la major amplitud possible, des de la solidaritat de la vida acadèmica que comparteix la lleialtat d’una vida d’estudi i, finalment, comunicar als conciutadans el que resulta del nostre esforç. [...] Mai no he cregut que ‘subjecte epistèmic’ volgués dir cap altra cosa que ‘nosaltres mateixos fent amb èxit un esforç per conèixer alguna cosa ben coneguda’.» Jordi R.Sales
Dos campus d'excel·lència internacional