Lliçons sobre història i dret a Kant
Matèria: Filosofia
Format: 15 x 21 cm
Pàgines: 170
ISBN: 978-84-89829-31-2
Data d’edició: 1997
Formats disponibles:
. Preu 11,7 €
Lliçons sobre història i dret a Kant
Salví Turró
Aquest treball té origen en un curs impartit a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona l'any 1994-95 en ocasió del bicentenari de "La pau perpètua". El fet de conservar-ne la forma de lliçons obeeix a la versatilitat d'aquest gènere literari, que permet combinar els resultats de la recerca amb els suggeriments de l'assaig sense renunciar a un cert caràcter de compendi.
Dos campus d'excel·lència internacional