castellano English
català castellano English

 

  Articles  
>

Presentación

>

Pensamiento complejo y estudio de la comunicación

Mapi Ballesteros Panizo

>

Énfasis en la entonación del español de Chile en habla espontánea

Daniela Barrena Medel, Víctor Solís Parejo

>

La entonación de (des)cortesía en el español coloquial

Empar Devís Herraiz

>

The intonational patterns used in Hungarian students' Spanish yes-no questions

Kata Baditzné Pálvölgyi

>

La ràdio en menorquí i l'entonació de les preguntes parcials

Júlia Pons Llabrés

>

Las aproximantes [β, δ, γ] del español en habla espontánea

Alicia Sola Prado

 

ISSN: 1699-8774

Director:
Francisco José Cantero Serena

Consell de redacció:
Raúl Alfonso Lozano
Mª Carmen Busto Barcos
Mª Carmen Férriz Martínez
Mª Dolors Font Rotchés
Edmon Elgström Misol
Teresa Marbà Mas

La Biblioteca PHONICA publica, en paral.lel a la revista, treballs en forma de llibres electrònics (eBooks), l’interés científic dels quals reclama una adequada difusió: memòries i informes de recerca, tesis doctorals, la reunió d’articles dispersos o difícils de trobar, la traducció de llibres especialitzats, tutorials i documents amb un format interactiu.