castellano English
català castellano English

 

  Articles  
>

Presentación

>

Fonetometria: una proposta de protocol

Edmon Elgström Misol

>

Fonetometría: una propuesta de protocolo (castellano)

Edmon Elgström Misol

>

El enfoque oral en la enseñanza del español como lengua extranjera: experiencia piloto de una propuesta didáctica

Marta Giralt Lorenz

>

Multilingüisme: conceptes bàsics i perspectives. Un programa de recerca

Teresa Marbà Mas

>

Análisis multisistémico de la comunicación humana

José Torregrosa

>

Adecuación de los manuales de pronunciación de inglés para hispanohablantes

José Ramón Torres Águila

 

ISSN: 1699-8774

Director:
Francisco José Cantero Serena

Consell de redacció:
Raúl Alfonso Lozano
Mª Carmen Busto Barcos
Mª Carmen Férriz Martínez
Mª Dolors Font Rotchés
Edmon Elgström Misol
Teresa Marbà Mas

La Biblioteca PHONICA publica, en paral.lel a la revista, treballs en forma de llibres electrònics (eBooks), l’interés científic dels quals reclama una adequada difusió: memòries i informes de recerca, tesis doctorals, la reunió d’articles dispersos o difícils de trobar, la traducció de llibres especialitzats, tutorials i documents amb un format interactiu.