Volumen nº12  Diciembre 2013
Nº 12
2013
Diciembre 2013
Contents
Cover
Number 12
 


Contacto

Universitat de Barcelona
Institut de Ciències de l’Educació
eccss@ub.edu 93 403 70 16
Joaquín Prats
jprats@ub.edu 93 403 50 92

 

Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Ciències de l’Educació
Joan Pagès
Joan.pages@uab.cat 93 581 26 56