nº zero - 2006
Sumari   /   Índice   /   Contents  
Presentació
Articles
Números anteriors
Normes de publicació
Links d'interés
Esdeveniments
Subscripció

INNOVACIÓ DOCENT
 
ALTERNATIVES METODOLÒGIQUES EN FISIOLOGIA I FISIOPATOLOGIA
Amat, C.

INNOVAR, RENOVAR, AVALUAR
Barbé, C.; Halbaut, L.; Aróztegui, M.; García Montoya, E.; Miñarro, M.; Suñé Negre, J. M.; Ticó, J.R.; Torres, E.; Suñer Carbó, J.; Pérez Lozano, P.; Aparicio, R.

REFLEXIONS DE CARA AL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ DELS ECTS EN BASE AL CONEIXEMENT DELS PROCESSOS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE ACTUALS
Cambras, T.; Anglès, M.; Díez-Noguera, A.; Moreno, J.J.; Martínez, V.; Mitjans, M.; Vinardell M.P.

QUALITAT I INNOVACIÓ A LA DOCÈNCIA PRÀCTICA: UNITAT DE LABORATORIS DOCENTS (ULD) DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Ferrer, R.; Rodriguez, M. J.; Girona, V.; Benedí, C.; Prat, J.

INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA DE PRE Y POSTGRADO DE LA UNIDAD DE FARMACIA CLÍNICA Y FARMACOTERAPIA
Mariño, E.L. ; Lastra, C.F.; Modamio P.

L’APRENENTATGE SOCIAL MITJANÇANT EINES WEB COL·LABORATIVES:
Simon, J.; Benedí, C.; Blanché, C.; Bosch, M.; Rovira A.

OPINIÓ
 
ENSENYAMENTS DE LA FARMÀCIA I PROFESSIÓ FARMACÈUTICA
Boatella Riera, J.

EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE FARMACIA EN ESPAÑA
Del Castillo, B.

REFLEXIONES ACERCA DEL TITULO DE ESPECIALISTA EN FARMACIA
Domenech Berrozpe, J.

DONES I CIÈNCIA A LA FACULTAT DE FARMÀCIA
Girona i Brumós, V.

APRENENTATGE ÈTIC I FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA. REFLEXIONS AMB
Martínez, M.

LA MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT
Parcerisa, A.

 Crèdits / Crédits / Credits

Directora:
Montserrat Pujol Cubells

Secretària:
Montserrat Muñoz Juncosa

Editores:
Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Mercedes Gracenea Zugarramurdi
Montserrat Pujol Cubells

Publicat per:
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
GDP (Grup de Dinamització Pedagògica).


ISSN: 1886-6271

 
 Edusfarm - nº zero
 30 de juny de 2006
 Editora

Montserrat Pujol Cubells


 Comitè científic / Comité científico /
 Advisory Board


Carles Benedi González

Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo

Mercedes Gracenea Zugarramurdi

Guillermina Asins Muñoz

Montserrat Pujol Cubells

María Cruz Pellín Mira

Glòria Rosell Pellise

Alejandro Esteller Perez

Mercedes Monteoliva Sánchez

Joaquín José Nieto Gutierrez

Luis F. Alguacil

José Angel Fontenla Gil

Basilio Valladares Hernández

Jorge Antonio Guisantes del Barco

Fernando González Velasco

Juan Carlos Garcia Monteagudo