Llibres
Pàgines: 43
Data d'edició: 2001
Formats disponibles:
. Preu 7 €
Cèl·lules mare embrionàries
M.ª Casado, J. Egozcue (coords.)
En el marc de les controvèrsies suscitades darrerament entorn a la utilització d’embrions humans amb finalitats terapèutiques i no reproductives, el Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret del Parc Científic Barcelona ha elaborat un document que aporta informació i diferents punts de vista per a facilitar el debat públic sobre la qüestió i per a proporcionar pautes a l’administració i al legislador amb vistes a una possible modificació de la normativa existent al nostre país.