Llibres
Pàgines: 73
Data d'edició: 2010
Formats disponibles:
. Preu 7 €
Nanotecnologia i bioètica global
M. J. Buxó, M.ª Casado (coords.)
El document "Nanotecnologia i bioètica global" és la primera publicació a tota Europa que incideix de manera especial en el caràcter transversal de la nanociència i la nanotecnologia amb l’objectiu que el coneixement científic i l’avaluació de les aplicacions nanotecnològiques es facin amb criteris i arguments que avalin un debat transparent i eficaç, incloent, a més, en aquest intercanvi els mitjans de comunicació. El treball identifica els problemes i els conflictes bioètics derivats dels riscos de l’aplicació de la nanotecnologia en l’àmbit de la biomedicina, medi ambient i bioseguretat, e inclou un quadre de recomanacions adreçat a cinc sectors clau: centres d’investigació, companyies i indústries, poders públics, mitjans de comunicació i ciutadania, establint àrees d’acció en connexió amb criteris bioètics.