PRÀCTIQUES D’ECONOMETRIA DE L’EMPRESA AMB EL PROGRAMA MICROECONOMETRÍA

Apartados

Información

Inici

Material complementari

 
 


Información generalfullejar la publicació

comprar la publicació


Pràctiques d’Econometria de l’Empresa amb el programa MicroEconometría


Autor: Jordi Arcarons Bullich, Samuel Calonge Ramírez
ISBN: 978-84-9168-309-4
Año de edición: 2019


Reseña: Aquest volum és una introducció a l’aprenentatge de l’econometria amb el programa MicroEconometría©®, un complement del programa Excel dissenyat pels autors que permet efectuar i resoldre tots els càlculs que comporta l’aplicació del model de regressió múltiple. El llibre conté deu pràctiques, l’estructura de les quals és sempre la mateixa: proposta d’un model per analitzar una determinada situació, resolució d’aquest model, interpretació dels resultats i plantejament de possibles alternatives per millorar-los. Així, doncs, s’experimenten els conceptes relacionats amb l’estimació, el contrast d’hipòtesi, la inferència i la predicció. Les principals qüestions que s’hi treballen són l’estimació restringida, l’anàlisi de les observacions atípiques i influents, els contrastos d’especificació (normalitat, linealitat i estabilitat), la valoració de la capacitat predictiva, la multicol·linealitat i les conseqüències de l’incompliment de les hipòtesis sobre el terme de pertorbació (heteroscedasticitat). En cada pràctica es presenten les funcions que el mateix Excel porta incorporades relatives al càlcul de matrius, sumatoris de variables, probabilitats i distribucions, i que també permeten experimentar bona part dels conceptes necessaris per entendre el model de regressió múltiple. Adreçat als estudiants d’Econometria de l’Empresa del grau d’Administració i Direcció d’Empreses, aquest llibre, a més, pot ser útil a les persones interessades a conèixer les possibilitats d’anàlisi i aplicació del model de regressió múltiple.