Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

Imagen Portada

Responsable del tractament
Secretaria General de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament
Gestionar el butlletí d’Edicions de la UB.

Base jurídica
És el consentiment, el qual podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.

Termini de conservació de les dades
Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.

Destinataris
La destinatària de les dades és la mateixa universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. No es preveu la cessió de dades a cap altre tercer, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.

Delegat de protecció de dades
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control
També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.Dos campus d'excel·lència internacional