Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur
Matèria: Lingüística
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 354
ISBN: 978-84-1050-000-6
Data d’edició: 2023
Formats disponibles:
. Preu 27 €
Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur
Lluís Payrató, Emili Boix-Fuster, Maria-Pilar Perea, Clàudia Pons-Moll (eds.)
Aquest volum recull les aportacions fetes al trentè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Encapçalades amb un text de presentació de Teresa Cabré Castellví, i amb una cloenda de F. Xavier Vila, el llibre passa revista al que s’ha fet en els últims trenta anys en lingüística catalana, al que s’està fent actualment, i a quines són les perspectives de futur. Les contribucions s’agrupen en quatre grans àrees temàtiques: (a) La història de la llengua i la dialectologia, amb els capítols d’Antoni Ferrando Francés, Àngels Massip-Bonet, Ramón de Andrés Díaz i Maria-Pilar Perea; (b) La gramàtica i la pragmàtica, amb aportacions de Gemma Rigau, Jordi Fortuny, Konstanze Jungbluth i Lluís Payrató; (c) La fonologia, la morfologia i la mètrica, amb els textos d’Antonio Fàbregas, Jesús Jiménez, Maria-Rosa Lloret i Maria del Mar Vanrell, i finalment (d) la sociolingüística, amb les contribucions d’Isidor Marí, Emili Boix-Fuster, Natxo Sorolla i Montserrat Sendra i Rovira.
Dos campus d'excel·lència internacional