Temps d’Educació 64. Revista electrònica
Matèria: Ciències de l’educació
Format: PDF
Pàgines: 332
ISSN: 2014-7627
Data d’edició: 2023


Temps d’Educació 64. Revista electrònica
Conrad Vilanou (dir.)
Amb el títol del monogràfic «Amb veu pròpia: la creació de narratives digitals per a l’educació» es publica el número 64 corresponent al primer volum semestral del 2023, que versa sobre l’ús d’històries digitals en contextos educatius des d’un enfocament que transcendeix l’aprenentatge instrumental per explorar i aprofundir en l’expressió subjectiva, l’autoconeixement, la inclusió social, el reconeixement dels altres com a via pel reconeixement d’un mateix, la integració de continguts curriculars formals i l’experiència didàctica de la narrativa transmèdia. La següent secció, «Estudis i recerques», inclou articles que revisen la relació entre tecnologia i educació, la intervenció de l’abandonament escolar, la introducció educativa de la temàtica mortuòria a través del projecte Cementiri Llull i la formació de les llevadores per detectar i tractar la violència de gènere. Aquest volum també proposa un viatge al passat amb la conferència de Joan Roura-Parella per comprendre el seu pensament, així com la figura i trajectòria del mestre Sebas Parra. Finalment, es presenten les reflexions a propòsit del cinema de Pasolini, del concepte d’educació per a la democràcia i del vessant pedagògic de l’acompanyament a les dones víctimes de violència sexual, i a les «Notes de lectura» s’examinen obres com ara les corresponents a la memòria de Pere Blasi o a la didàctica en temps de la pandèmia de la COVID-19. El número es tanca amb notes de lectura i els vincles amb els textos de la secció digital.
Dos campus d'excel·lència internacional