III Pla d’igualtat. Línies i activitats de seguiment 2020-2024 (eBook)
Matèria: Dret
Format: PDF
Pàgines: 141
Data d’edició: 2023


III Pla d’igualtat. Línies i activitats de seguiment 2020-2024 (eBook)
Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona (ed.)
El present III Pla d’Igualtat neix com un procés natural de renovació i millora del II Pla d’Igualtat aprovat l’abril de 2011 i fruit del compromís i la voluntat de transversalitzar les polítiques de gènere i de la diversitat a la UB. Resultat de l’esforç de moltes persones, aquest projecte comú s’ha articulat a través de la Comissió d’Igualtat, les comissions de centre i la Unitat d’Igualtat. Està estructurat en set eixos: promoció de la igualtat; participació i representació equilibrada en la comunitat universitària i en l’organització i la gestió; igualtat en el treball i en la vida acadèmica; perspectiva de gènere en la docència; perspectiva de gènere en la recerca i la transferència, i en la innovació i l’emprenedoria; política de prevenció i erradicació de les violències masclistes i les actituds masclistes, i diversitats i interseccionalitat amb el gènere. Aquest document amplia i desenvolupa el III Pla d'igualtat. Eixos i accions (2020-2024) i conté totes les taules que el desenvolupen.
Dos campus d'excel·lència internacional