Memòria UB 2021-2022 (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 109
ISSN: 2604-7543
Data d’edició: 2023


Memòria UB 2021-2022 (eBook)
Universitat de Barcelona
La Memòria de la Universitat de Barcelona presenta les principals activitats del curs acadèmic 2021-2022 i el conjunt d’iniciatives, dades i resultats més remarcables que ha assolit la institució. S’hi destaca el més rellevant dels àmbits de la docència, la recerca, la transferència, les activitats que centren la vida universitària dels estudiants, així com la projecció de la UB en la societat i en el món.
Dos campus d'excel·lència internacional