Informe de sostenibilitat 2018-2019. Versió resumida (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 93
ISSN: 2696-5380
Data d’edició: 2022


Informe de sostenibilitat 2018-2019. Versió resumida (eBook)
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Aquest informe recull les actuacions més importants que ha dut a terme la Universitat de Barcelona durant el curs 2018-2019 en els àmbits de la governança, la docència i la recerca, el compromís social i l’economia, entre d’altres. A més, detalla les seves contribucions als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) definits per les Nacions Unides, amb els quals està fermament compromesa. Aquestes pàgines són un resum de les dades publicades en la versió íntegra de l’Informe de sostenibilitat 2018-2019.
Dos campus d'excel·lència internacional