Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona (eBook)
Matèria: Dret
Format: PDF
Pàgines: 55
Data d’edició: 2008


Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona (eBook)
Vicerectorat de Política Docent
Aquest glossari pretén ser un recurs que faciliti la comunicació en el si de la Universitat de Barcelona al voltant dels temes acadèmics i docents. La necessitat d’utilitzar-lo rau en el fet que, moltes vegades, a determinats termes se’ls dona significats diversos i, a més, sovint sorgeixen o es difonen nous mots que acompanyen el procés de canvi en què es troben immerses les universitats.
Dos campus d'excel·lència internacional