matrimoni entre l’infant Pere i Joana de Foix, El. Política europea i impacte local
Matèria: Història
Format: 13 x 20 cm
Pàgines: 240
ISBN: 978-84-9168-885-3
Data d’edició: 2022
Formats disponibles:
. Preu 28 €
El matrimoni entre l’infant Pere i Joana de Foix. Política europea i impacte local
Stefano M. Cingolani, Joel Colomer Casamitjana
El matrimoni entre poderosos a l’edat mitjana tenia implicacions polítiques i econòmiques importants, ja que havia de comportar aliances per aconseguir o mantenir la pau i els equilibris geoestratègics. Les complexes gestions diplomàtiques que es desplegaven per tal d’acordar una unió entre dues cases reials o nobiliàries són conegudes, però poques vegades han estat analitzades en profunditat. I això és precisament el que fan els autors d’aquest volum. A partir de l’estudi de l’enllaç entre l’infant Pere i Joana de Foix, que comprèn des de les llargues negociacions per trobar la candidata adequada fins a l’organització efectiva de les núpcies, ofereixen una nova visió dels casaments d’alt nivell en l’època medieval i, alhora, amplien el coneixement del procés històric que va emparentar les cases d’Aragó i de Foix.
Dos campus d'excel·lència internacional