Temps d’Educació 62. Revista electrònica
Matèria: Ciències de l’educació
Format: PDF
Pàgines: 0
ISSN: 2014-7627
Data d’edició: 2022


Temps d’Educació 62. Revista electrònica
Conrad Vilanou (dir.)
Aquest numero conté una monografia titulada «Pedadogia per a una memòria democràtica», amb un conjunt d’articles que no presenta una visió homogènia, sinó una constel·lació de mirades diverses d’aproximar-se a les memòries silenciades, desvirtuades, usurpades. Cada aportació ofereix elements singulars per pensar una pedagogia de la memòria que no vol ser descriptiva ni prescriptiva, que no queda reduïda a la interpretació buida dels elements que la justifiquen. Una pedagogia que no traça un recorregut lineal de la memòria, no simplifica ni aïlla fets i dades, no es limita a construir un relat únic del passat. L’apartat d’estudis i recerques inclou tres articles sobre la lectoescriptura, les actituds que frenen l’aprenentatge del català entre alumnes immigrants i l’educació musical com a potenciadora de l’atenció en els infants. La secció testimonis pedagògics conté un article de Josep Varela i Serra. L’apartat reflexions i assaigs inclou dos articles: un sobre la tradició filosòfica i pedagògica neoidealista i l’altre sobre la persecució cultural a Albània el 1973. Finalment, el bloc de notes de lectura inclou ressenyes de publicacions recents.
Dos campus d'excel·lència internacional