Poder, religió i territori. Una nova mirada als orígens del monacat al Ripollès (segles IX-X)
Matèria: Història
Format: 15 x 21 cm
Pàgines: 164
ISBN: 978-84-9168-808-2
Data d’edició: 2022
Formats disponibles:
. Preu 25 €
. Preu 11,25 €
Poder, religió i territori. Una nova mirada als orígens del monacat al Ripollès (segles IX-X)
Xavier Costa Badia
Vers l’any 880, el comte Guifré el Pelós va promoure la fundació dels monestirs de Santa Maria de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses; dues generacions més tard, el seu net Guifré II de Besalú va fer el mateix amb el de Sant Pere de Camprodon. Per quin motiu es van fundar tres cenobis en una regió tan petita com és el Ripollès? Quin impacte tingueren sobre el paisatge preexistent? Per què van evolucionar de manera desigual? A Poder, religió i territori s’estudien els orígens d’aquests tres monestirs des d’una perspectiva de conjunt innovadora que permet donar resposta a totes aquestes preguntes i moltes altres. Al mateix temps, s’hi planteja una profunda reflexió sobre com van contribuir a estructurar el Ripollès en els àmbits social, polític, econòmic i religiós al llarg de l’Alta Edat Mitjana. Finalment, s’hi analitzen les estretes relacions que establiren amb el poder comtal, encarnat en terres ripolleses pel Casal de Barcelona, ja que en ben pocs territoris es veu amb tanta claredat la interacció entre ambdues institucions.
Dos campus d'excel·lència internacional