sistemes de tractament, Els: una visió interlingüística i aplicada
Matèria: Lingüística
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 166
ISBN: 978-84-9168-751-1
Data d’edició: 2022
Formats disponibles:
. Preu 16 €
. Preu 7,2 €
Els sistemes de tractament: una visió interlingüística i aplicada
Neus Nogué, Josep Besa, Lluís Payrató, Montserrat Sendra (eds.)
L’anàlisi dels sistemes de tractament en les llengües constitueix un dels temes pragmàtics i sociolingüístics bàsics. Els estudis més recents han plantejat, per una banda, la relació dels tractaments amb el fenomen universal de la cortesia, i per una altra banda, la correlació de les formes gramaticals i lèxiques en què es manifesten els tractaments amb les característiques dels grups i les classes socials. En aquest volum s’estudien els sistemes de tractament de bona part de les llengües de la península Ibèrica (català, castellà, gallec i basc) i altres llengües (germàniques, eslaves, altres llengües romàniques i llengües asiàtiques, especialment el japonès) i es recull un exemple aplicat de formes de tractament, el de l’àmbit parlamentari. És una temàtica d’un interès notable, amb implicacions en l’ensenyament de llengües, la traducció i l’assessorament lingüístic.
Dos campus d'excel·lència internacional