Manual d’estades en pràctiques tutelades (6a edició)
Matèria: Farmàcia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 298
ISBN: 978-84-9168-767-2
Data d’edició: 2021
Formats disponibles:
. Preu 20 €
. Preu 9 €
Manual d’estades en pràctiques tutelades (6a edició)
Marian March i Pujol, Pere Travé i Mercadé (eds.)
El Manual d’estades en pràctiques tutelades vol facilitar a l’alumne l’aprenentatge de l’assignatura i, alhora, servir de guia de suport al farmacèutic tutor en la seva tasca docent, tant en el vessant assistencial dirigit al pacient, com en el de gestió dirigit al medicament. Aquest llibre inclou les activitats relacionades amb l’organització i les funcions de l’Oficina de Farmàcia o Servei de Farmàcia Hospitalària, les activitats orientades a la logística i la farmacotècnia del medicament, les activitats assistencials adreçades al pacient i la cartera de serveis complementaris que es poden dur a terme des de cadascun dels àmbits professionals. El Manual pretén també que els alumnes adquireixin competències en la pràctica de la gestió de la qualitat, en les activitats de recerca assistencial i en l’àmbit de l’educació farmacèutica als ciutadans. Aquestes activitats volen fomentar, des dels estudis de grau, el compromís del futur farmacèutic per assumir noves responsabilitats i nous valors en el desenvolupament professional permanent i en la cerca de l’excel·lència professional. Aquesta sisena edició ha estat revisada i actualitzada respecte a les anteriors versions.
Dos campus d'excel·lència internacional