Manual de morfologia general
Matèria: Lingüística
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 166
ISBN: 978-84-9168-724-5
Data d’edició: 2021
Formats disponibles:
. Preu 18 €
Manual de morfologia general
Paolo Roseano
Aquest manual permet a l’alumnat dels diferents graus de Lingüística i de Filologia familiaritzar-se amb els conceptes bàsics de la morfologia. El plantejament és, d’una banda, descriptiu perquè es prioritza la caracterització dels diferents fenòmens morfològics al marge dels debats teòrics —que es tracten en cursos de nivell més avançat—, i, de l’altra, comparatiu perquè la perspectiva és la de la lingüística general, que no s’interessa només en els trets particulars d’una llengua o una família de llengües, sinó en les característiques de totes, amb la finalitat d’entendre millor com funciona el llenguatge. Amb un estil directe i senzill, aquesta obra és útil també per a l’aprenentatge autònom.
Dos campus d'excel·lència internacional