Informe de sostenibilitat 2019-2020 (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 180
ISSN: 2696-5380
Data d’edició: 2021


Informe de sostenibilitat 2019-2020 (eBook)
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
L’Informe de sostenibilitat és un document que recull les principals accions dutes a terme al llarg del curs acadèmic 2019-2020, pel que fa al compromís ètic i la responsabilitat social. Conté informació exhaustiva i les dades més rellevants dels àmbits de l’ètica en la gestió, la responsabilitat envers l’alumnat i els treballadors, l’impacte en la societat i en l’economia, i el compromís amb la millora del medi ambient, entre d’altres. També reuneix les contribucions de la Universitat de Barcelona en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l'Agenda 2030 de la UB. I mostra que la Universitat de Barcelona és una institució de referència no només per la qualitat de la seva docència i la seva recerca, sinó també per la seva ferma voluntat d’incidir positivament en l’entorn mitjançant les activitats que duu a terme.
Dos campus d'excel·lència internacional