250 problemes i exercicis de tipus test d’econometria de l’empresa
Matèria: Economia i empresa
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 168
ISBN: 978-84-9168-678-1
Data d’edició: 2021
Formats disponibles:
. Preu 18 €
. Preu 7,2 €
250 problemes i exercicis de tipus test d’econometria de l’empresa
Jordi Arcarons Bullich, Samuel Calonge Ramírez
Aquest volum presenta una col·lecció de 250 problemes i exercicis de tipus test que es fa servir com a material per a l’aprenentatge de l’assignatura Econometria de l’Empresa del grau d’Administració i Direcció d’Empreses, i que inclou casos i exemples teòrics o aplicats útils per entendre els conceptes que s’expliquen a l’aula. Està estructurat per seccions, en les quals es repassen l’estimació; el contrast d’hipòtesi, la inferència i la predicció; l’estimació restringida; els contrastos d’especificació (normalitat, linealitat i estabilitat); l’anàlisi de les observacions atípiques i influents; la multicol·linealitat, i les conseqüències de l’incompliment de les hipòtesis sobre el terme de pertorbació (heteroscedasticitat). Els resultats dels problemes aplicats s’han obtingut amb el mateix programa que s’utilitza a Pràctiques d’Econometria de l’Empresa amb el programa MicroEconometria, d’aquesta mateixa col·lecció. Això fa que siguin dues obres complementàries i imprescindibles per a l’assignatura. Adreçat als estudiants d’Econometria de l’Empresa, aquest manual també pot ser útil per a qualsevol persona interessada a conèixer les possibilitats d’anàlisi i aplicació del model de regressió múltiple.
Dos campus d'excel·lència internacional