Problemes de física estadística
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 214
ISBN: 978-84-9168-625-5
Data d’edició: 2021
Formats disponibles:
. Preu 20 €
. Preu 9 €
Problemes de física estadística
M.ª Carmen Miguel López, Matteo Palassini, Eduard Vives i Santa-Eulalia
Aquest manual presenta un conjunt d’exercicis resolts de l’assignatura Física Estadística del grau de Física de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’una matèria d’introducció a la Mecànica Estadística d’Equilibri dels sistemes sense interacció que comprèn la teoria de col·lectivitats de Gibbs, el tractament en el marc de la mecànica clàssica i el tractament de la indistingibilitat quàntica de Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac i Bose-Einstein. Els capítols, ordenats d’acord amb el pla docent de l’assignatura, contenen problemes seleccionats que, generalment, es corresponen amb els que es treballen a classe. També se n’hi inclouen alguns de molt útils perquè l’alumne pugui preparar de manera autònoma els exàmens.
Dos campus d'excel·lència internacional