Estadística: problemes i més problemes
Matèria: Estadística
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 272
ISBN: 978-84-9168-645-3
Data d’edició: 2021
Formats disponibles:
. Preu 20 €
. Preu 9 €
Estadística: problemes i més problemes
Olga Julià, David Márquez-Carreras, Carles Rovira

L’estadística és una de les branques de la matemàtica més utilitzades des de la segona meitat del segle XX, ja que les seves aplicacions són molt diverses, i permet analitzar i interpretar dades de disciplines tan actuals com les finances, l’enginyeria, la biologia o la medicina. Aquest llibre tracta els temes fonamentals de l’estadística clàssica (els models estadístics, la inferència estadística i el model lineal) i conté 85 problemes resolts i 54 més de proposats amb indicacions per solucionar-los. Destinat especialment a estudiants de primer cicle dels graus de Matemàtiques, Estadística i Enginyeria, ajuda a reforçar els coneixements de la matèria i en facilita l’aprenentatge autònom.

Dos campus d'excel·lència internacional