Matemàtiques en temps difícils: el teorema de Corominas-Sunyer (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals; Matemàtiques
Format: PDF
Pàgines: 41
Data d’edició: 2020


Matemàtiques en temps difícils: el teorema de Corominas-Sunyer (eBook)
Vicenç Navarro
La lliçó inaugural de la Facultat de Matemàtiques és obra de Vicenç Navarro, catedràtic del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. En el seu discurs, emmarcat en una situació excepcional, la pandèmia per la Covid-19, tracta del teorema de Corominas i Sunyer. Ernest Corominas i Ferran Sunyer també van viure situacions molt difícils i, tot i això, van fer matemàtiques d’altíssim nivell. Aquest teorema és ple d’interessants relacions amb l’anàlisi, l’àlgebra, la geometria, etc., i l’autor intenta demostrar algunes d’aquestes relacions, principalment les més geomètriques.
Dos campus d'excel·lència internacional