Termodinàmica aplicada (eBook)
Matèria: Química
Format: PDF
Pàgines: 331
ISBN: 978-84-9168-619-4
Data d’edició: 2020
Formats disponibles:
. Preu 22 €
. Preu 9,9 €

Termodinàmica aplicada (eBook)
Rosa Albalat
Aquest manual es basa en el programa de l’assignatura Termodinàmica Aplicada del grau d’Enginyeria Química. Ofereix una visió pràctica dels conceptes fonamentals de la termodinàmica, aplicats principalment a l’estudi dels cicles amb què operen els motors tèrmics i les màquines frigorífiques, així com dels dispositius de transformació directa d’energia. Planteja qüestions que relacionen les nocions teòriques amb els usos en la vida quotidiana, i inclou problemes resolts que permeten establir una metodologia de treball sistemàtica o mostrar camins alternatius en els casos en què el procediment habitual no és viable. Pel seu caràcter eminentment pràctic, l’obra és també un bon complement dels textos bàsics de termodinàmica utilitzats en assignatures d’altres ensenyaments, sobretot en el cas de la química per als graduats que vulguin accedir als estudis d’Enginyeria Química.
Dos campus d'excel·lència internacional