Memòria de la Facultat de Geografia i Història 2018-2019 (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 140
ISSN: 2696-4686
Data d’edició: 2020


Memòria de la Facultat de Geografia i Història 2018-2019 (eBook)
Facultat de Geografia i Història
Per primera vegada en la història recent, la Facultat de Geografia i Història posa a disposició de la comunitat universitària, i, en general, de la societat, la seva memòria d’activitats, que en aquest cas fa referència al curs 2018-2019. Amb l’objectiu de potenciar la projecció de la Facultat en tots els seus àmbits i oferir la màxima transparència en la rendició de comptes, la present memòria fa un recorregut per les múltiples activitats i pel potencial de la institució, ja sigui en la vessant de la docència, ja sigui en la de la recerca o la transferència de coneixement.
Dos campus d'excel·lència internacional