Història de la matemàtica. Des de Mesopotàmia fins al Renaixement (3a edició) (eBook)
Matèria: Matemàtiques
Format: PDF
Pàgines: 324
ISBN: 978-84-9168-610-1
Data d’edició: 2020
Formats disponibles:
. Preu 24 €
. Preu 10,81 €

Història de la matemàtica. Des de Mesopotàmia fins al Renaixement (3a edició) (eBook)
Carlos Dorce Polo
Com totes les ciències, les matemàtiques han progressat molt des que l’home primitiu va començar a comptar fins a l’actualitat. L’estudi d’aquest recorregut és apassionant i, en molts casos, de vital importància per arribar a comprendre plenament alguns conceptes matemàtics. Aquest llibre, el primer de dos volums, estudia l’evolució de les matemàtiques des dels seus orígens fins al segle XVI, moment d’inflexió que donarà pas a l’anomenada matemàtica moderna. Comprèn, doncs, una llarguíssima etapa en què les grans civilitzacions antigues i medievals, sempre en fructífera interrelació, van establir els fonaments de la geometria, el càlcul, l’àlgebra i la mecànica. Història de la matemàtica vol descobrir al lector les fites i les curiositats d’una aventura que ha estat determinant per al progrés de la humanitat i que, de ben segur, encara ens té reservades moltes sorpreses.
Dos campus d'excel·lència internacional