Història de la matemàtica. Des de Mesopotàmia fins al Renaixement (3a edició)
Matèria: Matemàtiques
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 324
ISBN: 978-84-9168-596-8
Data d’edició: 2020
Formats disponibles:
. Preu 24 €
. Preu 10,81 €
Història de la matemàtica. Des de Mesopotàmia fins al Renaixement (3a edició)
Carlos Dorce Polo
Com totes les ciències, les matemàtiques han progressat molt des que l’home primitiu va començar a comptar fins a l’actualitat. L’estudi d’aquest recorregut és apassionant i, en molts casos, de vital importància per arribar a comprendre plenament alguns conceptes matemàtics. Aquest llibre, el primer de dos volums, estudia l’evolució de les matemàtiques des dels seus orígens fins al segle XVI, moment d’inflexió que donarà pas a l’anomenada matemàtica moderna. Comprèn, doncs, una llarguíssima etapa en què les grans civilitzacions antigues i medievals, sempre en fructífera interrelació, van establir els fonaments de la geometria, el càlcul, l’àlgebra i la mecànica. Història de la matemàtica vol descobrir al lector les fites i les curiositats d’una aventura que ha estat determinant per al progrés de la humanitat i que, de ben segur, encara ens té reservades moltes sorpreses.
Dos campus d'excel·lència internacional