Temps d’Educació 58. Revista electrònica
Matèria: Ciències de l’educació
Format: PDF
Pàgines: 0
ISSN: 2014-7627
Data d’edició: 2020


Temps d’Educació 58. Revista electrònica
Conrad Vilanou (dir.)

El número 58 de Temps d’Educació s’inicia amb el monogràfic «Humanitats digitals i pedagogies culturals: mirades creuades als entorns educatius híbrids», coordinat pels professors Ricard Huerta i Cristóbal Suárez, que reuneix diversos abordatges sobre les possibilitats de l’humanisme digital en un entorn presidit per la cibercultura. La secció «Estudis i Recerques» incorpora dues contribucions referides al tractament de la música en l’àmbit escolar i la interculturalitat a l’aula. La tercera secció, «Testimonis pedagògics», ens presenta un article d’Octavi Fullat anomenat «Tristia» que, tot estrafent Ovidi, recull els seus pensaments i reflexions més personals a manera d’un testament vital. La secció «Reflexions i assaigs» aborda les figures d’Alexandre Galí, amb una aportació de Xavier Ibáñez en ocasió dels cinquanta anys del traspàs de l’il·lustre pedagog català, i de Giorgio di Chirico, amb un estudi de Giusseppe di Giacomo sobre seva la pintura filosòfica. En la darrera secció, «Notes de lectura», es tracten aspectes diversos com les arts, el cinema, la cura, la hermenèutica, el paper de la Institució Lliure d’Ensenyament i la renovació pedagògica, entre d’altres temàtiques que són presentades a manera de reflexions bibliogràfiques.

Dos campus d'excel·lència internacional