Teatre complet II (1874-1877)
Matèria: Literatura
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 854
ISBN: 978-84-9168-522-7
Data d’edició: 2020
Sèrie: Teatre de Rossend Arús
Formats disponibles:
. Preu 60 €
Teatre complet II (1874-1877)
Rossend Arús i Arderiu. Edició i estudi de Magí Sunyer
L’obra completa de Rossend Arús i Arderiu (1845-1891), dramaturg popular, republicà, catalanista, lliurepensador i maçó, integra més de cinquanta peces dramàtiques i constitueix la col·lecció més extensa de teatre vuitcentista a l’abast del lector actual. De les seves peces, que tenen una dimensió política, sobresurten els drames realistes contemporanis i en prosa, en què l’autor va ser pioner. Aquest segon volum, amb les peces escrites entre el 1874 i el 1877, segueix el títol Teatre complet I (1865-1873), que incloïa un estudi aprofundit de Magí Sunyer, professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.

Com citar aquest títol:

 

Harvard:
Arús i Arderiu, Rossend. 2020. Teatre complet II (1874-1877), ed. Magí Sunyer. Barcelona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili – Edicions de la Universitat de Barcelona.

Dos campus d'excel·lència internacional