Guia del Pràcticum d’Educació Social (eBook)
Matèria: Ciències de l’educació
Format: PDF
Pàgines: 94
ISBN: 978-84-9168-503-6
Data d’edició: 2020


Guia del Pràcticum d’Educació Social (eBook)
Ainoa Mateos Inchaurrondo (coord.)
Aquesta guia, fruit del coneixement, l’experiència i el treball de les diverses coordinacions del Pràcticum del grau d’Educació Social impartit a la Universitat de Barcelona, és una eina de consulta i orientació per als tres agents que hi participen: alumnat, supervisors i supervisores, i tutors i tutores de centre. El llibre descriu els plans docents de les dues assignatures que formen el pràcticum (Supervisió i Pràctiques Externes) i exposa les directrius bàsiques de funcionament, situant el lector en aquest escenari formatiu. També defineix els àmbits en què es desenvolupen les pràctiques, en presenta el model d’avaluació, n’explica el procediment (oferta, adjudicació de places i casuístiques especials), recull un decàleg de bones pràctiques i, finalment, dona informació útil de contactes. A més d’un recurs imprescindible per a les persones implicades en el pràcticum, aquesta guia és útil a altres administracions i institucions que vulguin col·laborar en la formació de professionals de l’educació social.
Dos campus d'excel·lència internacional