Índice Histórico Español - núm. 132 - 2a època
Matèria: Història
Format: 13,5 x 21,5 cm
Pàgines: 248
ISSN: 0537-3522
Data d’edició: 2019
Formats disponibles:
. Preu 35 €
Índice Histórico Español - núm. 132 - 2a època
Antoni Segura (dir.) Teresa Abelló (coord.)
Índice Histórico Español (IHE) va ser fundada per Jaume Vicens Vives l’any 1953 i és una revista vinculada al Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’una publicació de crítica bibliogràfica sobre Història d’Espanya. La primera època d’IHE (1953-2011), es basava en informació bibliogràfica per mitjà de ressenyes. IHE va iniciar una nova etapa l’any 2012, reproduint en molts aspectes l’estructura temàtica abans esmentada, si bé el nucli de la revista se centra en els estats de la qüestió sobre Història d’Espanya, de tots els períodes i temàtiques, realitzats per especialistes; també inclou una nova secció dedicada a Didàctica de la història. En aquesta segona etapa i amb la voluntat de ser un instrument eficaç tenint en compte la introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, s’ha encetat la publicació periòdica de ressenyes de llibres d’Història d'Espanya i d’obres generals de referència que es poden consultar electrònicament.
Dos campus d'excel·lència internacional