Recomanacions per a la presa de decisions ètiques sobre l’accés de pacients a unitats de cures intensives en situacions de pandèmia (eBook)
Matèria: Dret
Format: PDF
Pàgines: 46
ISBN: 978-84-9168-440-4
Data d’edició: 2020


Recomanacions per a la presa de decisions ètiques sobre l’accés de pacients a unitats de cures intensives en situacions de pandèmia (eBook)
Lluís Cabré, María Casado et al.
Aquest document de l’Observatori de Bioètica i Dret es proposa orientar els professionals i facilitar-los la presa de decisions en l’àmbit de l’atenció a pacients en situació crítica per la malaltia COVID-19. Les indicacions que s’hi recullen s’han d’interpretar de manera individualitzada per a cada pacient, fent prevaldre sempre el judici clínic.
Dos campus d'excel·lència internacional