Manual de pràctiques preclíniques d’endodòncia
Matèria: Odontologia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 112
ISBN: 978-84-9168-392-6
Data d’edició: 2020
Formats disponibles:
. Preu 14 €
. Preu 6,3 €
Manual de pràctiques preclíniques d’endodòncia
Esther M. Berástegui Jimeno
L’objectiu d’aquest volum és facilitar l’aprenentatge de les competències preclíniques en l’àmbit de l’endodòncia als estudiants del grau d’Odontologia. A més de desenvolupar alguns aspectes relacionats amb el programa de l’assignatura de tercer curs, en què es realitzen les pràctiques al laboratori, l’obra n’actualitza els continguts i aporta novetats tant pel que fa a materials com a la seva utilització en els tractaments de les diverses patologies pulpars i periapicals. Per ajudar els estudiants a adquirir les habilitats pràctiques necessàries, els textos van acompanyats d’esquemes i fotografies que il·lustren els passos que cal seguir. Així mateix, a cada unitat docent s’incorporen rúbriques que han de facilitar la qualificació i l’avaluació continuada. Aquests coneixements s’aplicaran a la pràctica clínica i els futurs pacients seran els destinataris finals de les competències adquirides.
Dos campus d'excel·lència internacional