Memòria de responsabilitat social 2017-2018. Aspectes destacables (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 32
ISBN: 978-84-9168-382-7
Data d’edició: 2019


Memòria de responsabilitat social 2017-2018. Aspectes destacables (eBook)
Universitat de Barcelona
Aquest document és el resum executiu de la Memòria de responsabilitat social 2017-2018, que inclou alguns dels resultats més importants en matèria de responsabilitat social, actualitza les dades econòmiques i, per tant, ofereix xifres definitives. En aquestes pàgines només es recullen algunes de les moltes actuacions dutes a terme, de manera que, per tenir-ne una imatge completa, s’ha de consultar la versió íntegra de la Memòria.
Dos campus d'excel·lència internacional