Memòria UB 2017-2018
Matèria: Publicacions institucionals
Format: 23 x 26 cm
Pàgines: 92
Data d’edició: 2019
Memòria UB 2017-2018
Universitat de Barcelona

La Memòria de la Universitat de Barcelona presenta les principals activitats del curs acadèmic 2017-2018 i el conjunt d’iniciatives, dades i resultats més remarcables que ha assolit la institució. S’hi destaca el més rellevant dels àmbits de la docència, la recerca, la transferència i les activitats que centren la vida universitària dels estudiants, així com la projecció de la UB en la societat i en el món.

Dos campus d'excel·lència internacional