Temps d’Educació 55
Matèria: Ciències de l’educació
Format: 15,3 x 21,5 cm
Pàgines: 342
ISSN: 0214-7351
Data d’edició: 2019
Formats disponibles:
. Preu 12 €
Temps d’Educació 55
Conrad Vilanou (dir.)
El núm. 55 de Temps d’Educació presenta un monogràfic coordinat per les professores Eulàlia Collelldemont (Universitat de Vic) i Isabel Vilafranca (Universitat de Barcelona) dedicat a «L’aprenentatge cultural, identitats europees i compromís social». A través de les diferents aportacions s’ha pogut desplegar una comprensió de l’evolució de l’aprenentatge cultural durant l’època contemporània que facilita veure «com l’aportació dels pensadors pedagògics i de l’educació han fet possible la integració multicultural d’Europa per tal de construir la identitat europea i possibilitar la convivència pacífica entre els estats». La hipòtesi principal és que sense l’esforç educatiu i l’aportació dels avenços i les innovacions educatives no hagués estat possible la reconstrucció de la pau europea i la instauració de la Unió Europea. Una via pedagògica que, com es comprova al llarg del monogràfic, conté dues dimensions entrellaçades, per bé que no sempre explicitades. Aquestes són les corresponents a la creació de discurs pedagògic i a les materialitzacions que es donen en pràctiques educatives relacionades. El número es completa amb les seccions d'«Estudis i recerques» (amb aportacions de caire antropològic de Miquel Amorós; artístic, amb un article de Ricard Huerta i nous imaginaris escolars de Meritxell Bonàs), de «Testimonis pedagògics» (que inclou les invariants didàctiques de Marian Baqués), de «Textos» (una traducció d’Alexandre Galí sobre un escrit de Dewey) i, finalment, la de «Reflexions i assaigs» aborda qüestions com les relacions entre l’ètica i l’amor romàntic, amb un treball de Juliana Franzi i Ulisses Ferreira, i una aproximació a la plenitud humana de Javier Bermejo.
Dos campus d'excel·lència internacional