Memoria de responsabilidad social 2016-2017. Aspectos destacables (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 37
ISBN: 978-84-9168-152-6
Data d’edició: 2018


Memoria de responsabilidad social 2016-2017. Aspectos destacables (eBook)
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Dos campus d'excel·lència internacional