Economia mundial. Desconstruint el capitalisme global
Matèria: Economia i empresa
Format: 18 x 25 cm
Pàgines: 496
ISBN: 978-84-9168-121-2
Data d’edició: 2019

Economia mundial. Desconstruint el capitalisme global
G. Cairó i Céspedes (coord.) R. Franquesa, I. Maestro-Yarza, X. Martí-González i J. C. Palacios Cívico

El sistema econòmic actual articula de manera asimètrica les relacions productives, comercials i financeres entre països. En aquest manual, adreçat a estudiants universitaris i persones interessades a conèixer les ciències econòmiques i socials, es troben les claus per interpretar l’economia mundial i les problemàtiques que se’n deriven, exposades des d’un enfocament estructural. Després d’una introducció que defineix els conceptes bàsics de la disciplina i el funcionament del capitalisme, els autors analitzen la dinàmica demogràfica, els recursos alimentaris i naturals, els models d’industrialització, la globalització productiva i l’evolució dels fluxos comercials i financers internacionals. En darrer terme, aquesta caracterització del capitalisme global permet comprendre com les contradiccions que sorgeixen de l’apropiació i la distribució dels recursos expliquen bona part del (sub)desenvolupament socioeconòmic i de la (in)sostenibilitat ecològica, dos dels grans reptes que avui dia ha d’afrontar la humanitat.

Dos campus d'excel·lència internacional