Biologia II. Experimentació química. Manual de laboratori (2a edició)
Matèria: Biologia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-9168-135-9
Data d’edició: 2018
Formats disponibles:
. Preu 10 €
. Preu 4,5 €
Biologia II. Experimentació química. Manual de laboratori (2a edició)
M. Lluïsa Sagristá Gratovil, Margarita Mora Giménez i Joan Carles Domingo Pedrol
Aquest manual presenta la col·lecció de pràctiques de química que han de fer els alumnes que cursen l’assignatura Biologia II del primer semestre del grau de Biotecnologia, i del segon semestre dels graus de Biologia i Ciències Biomèdiques que s’imparteixen a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. El text, estructurat en blocs que es corresponen amb les quatre sessions de laboratori que es duen a terme, recull els continguts experimentals relacionats amb el temari de la docència teòrica de química impartida als alumnes que cursen els graus esmentats. El text docent inclou apartats amb normes generals i de seguretat i consideracions sobre la gestió de residus. El manual conté, en cadascuna de les sessions, una introducció teòrica breu en els diferents apartats per tal de situar l’alumne en el context de les experiències pràctiques que farà i que li servirà de base per obtenir més informació i preparar cada sessió pràctica abans d’anar al laboratori.
Dos campus d'excel·lència internacional